Dovoz áut z Nemecka

do Nemecka pocestujete s nami, domov na vlastnom automobile
Slayo, s. r. o.
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín
IČO: 47562331
DIČ: 2023961962
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina,
oddiel: Sro, číslo vložky: 62215/L. Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj,
Štátna obchodná inšpekcia Žilina, Predmestská 71, 01179 Žilina.