Úvodná stránka » Kontakt

Kontakt:


Slayo, s. r. o.                      Prevádzka:       

Bysterecká 2066/9               Radlinského 1729

026 01 Dolný Kubín               026 01 Dolný Kubín

 

info@autonazelanie.sk              ičo: 47562331

0948 029 318                dič: 2023961962

 

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, 
oddiel: Sro, číslo vložky: 62215/L. Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj , 
Štátna obchodná inšpekcia Žilina, Predmestská 71, 01179 Žilina.
 
 
 

Kontakt

Slayo, s. r. o.
Bysterecká 2066/9 026 01 Dolný Kubín
0948 029 318