Odpočet DPH na osobný automobil M1 aj pri dovoze.

Slovenské firmy môžu od 01.01.2010 nakupovať a odpočítať si daň z pridanej hodnoty (DPH) aj na osobné automobily kategórie M1. Umožňuje to nový zákon o správe daní, ktorý schválil parlament. Sú to autá pre prepravu osôb, kde je najviac osem sedadiel okrem vodiča. Dosiaľ to bolo len pri kategórií N1, ktoré sú predovšetkým na vozenie tovaru.

Slovensko tak ako jedna z posledných krajín Európskej únie zrovnoprávnila možnosť odpočtu DPH na osobné automobily bez toho, aby plnili parametre kategórie N1. Zmena sa dostala do zákona ako pozmeňovací návrh finančného výboru parlamentu. Zmena je nezvratná. Po tom ako zákon zruší zákaz odpočtu DPH na motorové vozidlá kategórie M1, Slovensko už nebude môcť odpočet opätovne zakázať, čo predstavuje pre našich podnikateľov pozitívnu informáciu, hlavne v dnešnej dobe. Okamžite tak pri nákupe automobilu v zahraničí ušetríte hotovosť vo výške cca 20%, čo je pri automobile výrazná čiastka.

V prípade, že sa rozhodnete pre nákup automobilu v zahraničí a máte firmu, nakupujete bez DPH.

Vybavíme Vám bezproblémový nákup v Nemecku bez DPH.

www.AutoNaZelanie.sk